Ncrementum Ziyaretçilerini Harekete Geçirmek için Kısıtlama Yaratmak

SORUN

Ncrementum için kısıtlama uygulayarak potansiyel müşteri adaylarını nasıl eyleme geçirirsiniz?

Ncrementum için başlıca problem çeşitli kanallardan elde ettiği trafiği müşterilere dönüştürmekti.

İşte Ncrementum’un eski görünümü

DAVRANIŞSAL ÇÖZÜM

Ziyaretçileri müşterilere çevirmek yani davranışlarını değiştirmek web sayfasını yeniden yapılandırdık.

Gelen trafiğin doğru bir hedef kitle olduğundan emin olduktan sonra, dönüşüm için çeşitli iyileştirmeler yapmaya karar verdik.

Kısıtlama uygulamak için 3 farklı nokta belirledik.

  • 1- Web site üst bölümde iyileştirmeler
  • 2- Bu hizmet kimler içindir? bölümü yaratmak.
  • 3- Nasıl çalışırız? bölümü yaratmak.

1- WEB SİTE ÜST BÖLÜM

Gelen trafik belirli bir hedef kitle olmasına açılış sayfasının kime hitap edildiği belirsizdi. Bunu potansiyel hedef kitlenin özümsemesi için özelleştirdik.

Kıtlık 1: Bu ürün herkes için değil! Yalnızca şirket sahipleri için

Başlık ve açıklama bölümleri daha geniş kavramları içeriyordu. Ürünün hangi amaçla kullanıldığı tam olarak belirgin değildi. Başlığın kapsamını daraltarak devam ettik.

Kıtlık 2: İş ünvanı belirten kişileri hedefleyin.

2- BU HİZMET KİMLER İÇİN?

Davranışsal yaklaşım ile pazarlamanın birleşiminde karşılaşılan en temel problem insanları kendi hallerine bırakmak olabilir. Peki insanlar gerçekten kendi hallerine bırakılmak istiyor mu? Yoksa yönlendirmelerden mutlu oluyorlar mı?

Bir web sitesini davranışsal olarak tasarlamayı bir şoförü tabelalarla doğru noktaya yönlendirmeye benzetiyorum. ( Buna Dürtme’de diyebiliriz.)

Bu anlayıştan yola çıkarak bu ürünün kimler için olduğunu daha fazla vurgulamaya karar verdik. Ve böyle bir yeni bölüm yarattık.

Her şeyi tamamen basitleştirmek ve bir çocuğa anlatır gibi net ele almak. Çünkü zamanla yarışıyoruz ve dikkat süremiz oldukça kısa.

3- NASIL ÇALIŞIRIZ?

Gerçek kısıtlamanın uygulandığı yer bu bölümdür.

Çeşitli kısıtlamalar olmadan harekete geçmiyoruz. Üzerinde çalıştığınız bir projenin son teslim tarihini 2 gün sonra belirlerseniz o işi 2 gün sonra bitirmeye yakınsınızdır. Aynı proje için 3 aylık bir süre belirlerseniz, onu 3 ay sonra ancak bitirirsiniz.

Kısıtlamalar davranış değişiminin en etkili faktörlerinden biridir.

Bunu Ncrementum için nasıl kullanabileceğimizi düşünürken iş modelini tamamen değiştirmekte karar kıldık. Premium bir hizmet ve ölçeklenmeye ihtiyaç duyulmuyor.

Aylık çalışılacak bir müşteri üst sınırı belirlemek kısıtlama 1’i ifade eder.

Bir sonraki ayın bekleme listesine kayıt olmak için aynı zamanda süre sınırı da ekledik. Geri sayımı canlı canlı görmek tatlı bir gerginlik yaratıyor.

Bilişsel Önyargılar

  • Scarcity ( Kıtlık )