Yüksek Dönüşümlü Landing Page Tasarlarken Davranış Bilimini Kullanmak

Bir Landing Page potansiyel müşterileri ikna etmek için en uygun yerdir. Kontrol tamamen kendi elimizde olur. İyi bir seçim mimarisi tasarlandığında ufak dokunuşlar büyük etkiler yaratabilir.

Sürücüyü Bırak File Göre Tasarla

İnsanın nasıl karar aldığını açıklayan en iyi örneklerden biri Jonathan Haidt’ fil ve sürücü benzetmesi.

Kararlarımızı etkileyen iki yanımız olduğundan bahseder. Bu Daniel Kahneman’ın Sistem 1 ve Sistem 2 diye bahsettiği şey. Bir yanımız Sürücüdür. Sürücünün Fili yönlendirdiğini düşünürüz. Kararları onun verdiğini. Çünkü Sürücü rasyoneldir. Mantıklı kararlar alan, karmaşık problemlerde kullandığımız bilinçli yanımız.

Diğer yanımız ise Fildir. Fil tamamen güdüsel hareket eden bilinçsiz yanımızdır. Otomatiğe aldığımız tüm süreçlerin gerçekleştiği yer. Üzerine fazla düşünmez. Basit hareket eder.

Kararlarımızın hemen hemen %90’ını Fil yanımız ile aldığımızı biliyor musun?

Pazarlamada yapılan temel hatalar sürücüye seslenmek, onu rasyonel perspektifte ikna etmek ve onun fili harekete geçirebileceğini düşünmektir. Sürücünün Fil üzerinde hemen hemen hiç bir etkisi olmadığını unuturuz.

Davranış biliminin öğrettiği şey ise Sürücüye seslenmek yerine File göre tasarlamaktır.

Heybooster için yüksek dönüşüm elde edecek Landing Page Tasarlamak

Öncelikle Heybooster’ın mevcut Landing Page’ini görelim.

Ve şimdi çeşitli iyileştirmeler ile hazırladığımız örnek çalışmayı inceleyelim.

Davranışsal Çözüm

Sırayla ele alalım.

Temel Prensip

Temel olarak yapmak istediğimiz şey, potansiyel bir kullanıcının satın alma davranışı gerçekleştirmesini sağlamak.

Bunu sağlayabilmek için 2 Temel prensip üzerinden ilerleyeceğiz.

 • Engelleri ortadan kaldırmak
 • Faydaları ön plana çıkarmak

Başlık

Her gün binlerce uyaran ile dikkatimizin bölündüğü bir dünyada yaşıyoruz. Sezgisel olarak hızlı karar verme yöntemlerine sahibiz. Bir web sitesine girdiğimiz an orada dikkatimizi harcamaya devam edip etmeyeceğimize karar vermemiz gerekir. Burada zamanımı harcadığıma değer bir şey olup olmadığını hemen anlamalıyım. Başlık, okumaya devam edip etmeyeceğimize karar verdiğimiz bölümdür.

 • Başlık kısmında faydayı – kullanıcının ne elde edeceğini – açıkça vurgulamalıyız. Fayda: Gelirinizi artırın!
  • Kullanıcı ürünümü kullandığında/satın aldığında hangi faydaları elde edecek?
  • Ürün ne kaybetmemi önleyecek?
  • Potansiyel müşteri yalnızca başlığı okursa ürünün ne olduğunu anlar mı?

 • Karşılaştırmaya yer vermekte etkili olacaktır. Çünkü karşılaştırma yapma eğilimindeyiz. Bkz. Framing Effect.
  • Çerçeveleme: Ürününüz neye kıyasla daha faydalı görünüyor?
  • Kötü örnek veya seçenekleri göster.

Altbaşlık

 • Faydayı nasıl sunduğumuzu, neden değerli olduğumuzu açıklıyor mu?

Video / GIF

 • Ürünü henüz satın almamış birine satın aldığını nasıl hayal ettirirsin?

Sosyal Kanıt

Geçmişten günümüze en iyi yaptığımız şey kopyalamak/taklit etmektir. Bugün bu denli gelişmişlik içerisinde yaşıyor olmamızın temel sebeplerinden biriyse birbirimizden öğrenme yeteneğimizdir.

 • Etkileyici istatistikleri kullanıyor muyum?

Harekete Geçirici Mesaj

 • Harekete geçirici mesaj kullanıcının satın alma gerçekleştirdiğinde elde edeceği faydayı belirtiyor mu?
 • Görünür Kılmak: Harekete geçirici mesaj sayfanın başka bir yerinde kullanılmayan bir renkte mi?
 • Düğme boyutu fark edilecek kadar büyük mü?